Wspierają nas


WSPOMÓŻ BUDOWĘ SZKOŁY

Jeżeli chcieliby Państwo wesprzeć budowę kompleksu edukacyjno-sportowego, to prosimy o wpłaty na następujące rachunki:Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza,ul. Gwintowa 3; 00-704 Warszawanr konta:02 1240 6292 1111 0010 6112 6243z dopiskiem:darowizna budowa szkołylubOrgan Prowadzący Szkołę: Kolegium Zakonu Pijarów Warszawaul. Gwintowa 3; 00-704 Warszawanr konta:97 1240 6292 1111 0010 6843 0767z dopiskiem: darowizna budowa szkoły