Dane adresowe:

Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. o. Onufrego Kopczyńskiego
ul. Gwintowa 3; 00-704 Warszawa
Tel. 22 841 58 44, 22 841 28 76
E-mail: sekretariat.szkolywarszawa@pijarzy.pl