Założenia I etapu

Powierzchnia użytkowa budynku 2 500 m2

Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych
Biblioteka szkolna z czytelnią
Stołówka z własnym cateringiem
Świetlica szkolna
Nowoczesne pracownie: biologiczno–chemiczna, fizyczno–geograficzna
Znakomicie wyposażona pracownia językowa
Przestronne sale lekcyjne z nowoczesnym wyposażeniem i nagłośnieniem
Radiowęzeł szkolny
Zaplecza socjalne dla nauczycieli i personelu pomocniczego
Przestronne korytarze z szatniami
Zielony dach spełniający również funkcje edukacyjną