WSPOMÓŻ BUDOWĘ SZKOŁY

Jeżeli chcieliby Państwo wesprzeć budowę kompleksu edukacyjno-sportowego, to prosimy o wpłaty na następujące rachunki:
Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza,
ul. Gwintowa 3; 00-704 Warszawa
nr konta:
02 1240 6292 1111 0010 6112 6243
z dopiskiem:
darowizna budowa szkoły
lub
Organ Prowadzący Szkołę: Kolegium Zakonu Pijarów Warszawa
ul. Gwintowa 3; 00-704 Warszawa
nr konta:
97 1240 6292 1111 0010 6843 0767
z dopiskiem: darowizna budowa szkoły

Wizualizacje

Projekt maksymalnie wykorzystuje możliwości związane z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, realizuje potrzeby parkingowe wiernych przybyłych do Sanktuarium, uwzględnia lokalizację sąsiadujących nieruchomości Zakonu Pijarów. Obiekt będzie się składał z w części głównej i z dwóch budynków edukacyjnych, dwóch sal gimnastycznych oraz zaplecza administracyjnego. Budynek będzie miał do 12 m. wysokości z ogrodami na dachu.

Projektowany obiekt zostanie podzielony na 3, 4 lub 5 etapów realizacyjnych. Wszystkie budynki będą połączone wspólnym układem komunikacyjnym. Na parterze będą się mieścić szatnia, zaplecze, administracja, stołówka i świetlica), a na wyższych kondygnacjach pomieszczenia będą pomieszczenia dydaktyczne.